کرسی های آزاداندیشی چه شد....

حرکت به سوی آرمان های رهبری

آدرس سایت کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس...

آدرس سایت کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس... آدرس سایت کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 32 بازدید

آزاد انیش

  اگرچنانچه بحثهاى مهم تخصصى در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى سیاسى، در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاىاجتماعى، در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى گوناگون حتّى فکرى و مذهبى، در محیطهاىسالمى بین صاحبان ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 74 بازدید
بهمن 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
3 پست