شروع حرکت های آزاد اندیشی

تشکیل هیئت حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)

شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسة 531 و 532 و 533 مورخ 9 و 30/10/1382 و 7/11/1382 تشکیل هیئت حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی) را به این شرح تصویب کرد: 
ماده 1ـ برای تدوین برنامه‎ها و سیاست‎های اجرایی و آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های لازم برای تحقق اهداف و هدایت و نظارت بر کرسی‎های نظریه‎پردازی «هیئت حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی و مناظره»، با اهداف و ترکیب زیر تشکیل می‎شود.
ماده 2ـ اهداف و سیاست‎ها:
1ـ حمایت ویژه از مباحثات روشمند و قابل داوری و تبدیل آن به تجربة انباشته و جمع‏بندی شده.
2ـ زمینه‏سازی ویژه برای نهضت تولید و عرضة نظریة اسلامی در علوم انسانی.
3ـ علمی کردن مجادلات و تخصصی کردن گفتگوهای فرهنگی و ایجاد فرصت رسمی و علمی و قانونی برای عرضه ایده‏ها و نقد و کالبد شکافی آنها.
4ـ نهادینه سازی آزادی اندیشه و بیان و امکان تبادل آرای علمی با رعایت اخلاق و منطق گفتگو و قانون اساسی.
5ـ کاستن از تنش‏ها و بحران‏های فرهنگی و مهار غوغا سالاری، عوام‎زدگی و عوام‏فریبی در مباحث فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه.
6ـ تشویق نخبگان و مراکز علمی کشور به ارائه نظریات پژوهشی و تولید نظریه در علوم انسانی با اتکا به مبانی اسلامی به منظور خروج از جزم‎های ترجمه‏ای و وارداتی و نیز تحجر و قشری‌گری. 
7ـ پاسخگویی به نیازهای فکری و معرفتی و اطلاع رسانی در مسائل علمی و فرهنگی مورد توجه دانشگاهیان.
8ـ شفاف‏سازی محل نزاع و ابهام در جبهه بندی‏های فکری و فرهنگی و جمع بندی علمی مباحث مهم به منظور رشد فرهنگی جامعه.
ماده 3ـ ترکیب اعضا: 
1ـ رئیس فرهنگستان علوم (رئیس هیئت)
2ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی 
3ـ رئیس جهاد دانشگاهی 
4ـ رئیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 
5ـ رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
6ـ رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
7ـ معاون پژوهشی مدیریت حوزه علمیه قم 
8ـ سه نفر از شخصیت‌های فرهنگی به پیشنهاد وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
تبصره: اعضای بند 8 ، هر کدام از بین دو نفر پیشنهادی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می‏شوند.
9ـ یک نفر از شخصیت‏های صاحبنظر در زمینه هنر به پیشنهاد رئیس فرهنگستان هنر 
10ـ چهارنفر از صاحبنظران در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی با انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
تبصره: احکام اعضای حقیقی را رئیس جمهور صادر می‎کند. 
ماده 4ـ این هیئت در فرهنگستان علوم تشکیل می‏شود.
ماده 5ـ هیئت هر 6 ماه یک بار گزارش جامعی از عملکرد خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‎کند. 
تبصره: حوزه فعالیت این هیئت صرفاً‌ به «علوم انسان و معارف اسلامی» اختصاص دارد و برنامه‎ریزی کرسی‎های مزبور در حوزة علوم و فنون براساس سایر مصوبات موضوعه خواهد بود.
ماده 6ـ دانشگاه‎ها،‌ مراکز پژوهشی، نهاد نمایندگی، جهاد دانشگاهی، سازمان صدا و سیما و کلیه نهادهایی که از بودجه عمومی بهره‎مندند موظف به همکاری با این هیئت و رعایت مصوبات آن در خصوص کرسی‎های مزبور خواهند بود. 
تبصره: این طرح، در صدد ایجاد انحصار و محدودیت در برگزاری جلسات مشابه نمی‎باشد و نهادهای مزبور، جلسات و میزگردهای معمول خود را کماکان می‎توانند مستقل از این هیئت و در چارچوب سیاست‎های کلی و ضوابط اجرایی، ادامه دهند.
ماده 7ـ این هیئت دارای دبیرخانه و گروههای مشورتی علمی (دائم و موقت) خواهد بود که کار دستیابی به روش‎های مناسب‎تر و رفع موانع احتمالی در برابر اهداف هیئت را پی‎گیری خواهد کرد

/ 1 نظر / 17 بازدید
حمید

لم تقولون ما لا تفعلون" آیه قران